mommy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mommy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mommy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mommy.

Từ điển Anh Việt

  • mommy

    * danh từ

    mẹ (cũng) mummy

Từ điển Anh Anh - Wordnet