milliner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

milliner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm milliner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của milliner.

Từ điển Anh Việt

 • milliner

  /'milinə/

  * danh từ

  người làm mũ và trang phục phụ nữ

  man milliner

  người đàn ông thích làm việc tỉ mẩn

Từ điển Anh Anh - Wordnet