meddle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meddle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meddle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meddle.

Từ điển Anh Việt

 • meddle

  /'medl/

  * nội động từ

  xen vào, dính vào, can thiệp vào

  to meddle in someone's affrais: can thiệp vào việc của ai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • meddle

  intrude in other people's affairs or business; interfere unwantedly

  Don't meddle in my affairs!

  Synonyms: tamper