maximal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maximal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maximal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maximal.

Từ điển Anh Việt

 • maximal

  /'mæksiməl/

  * tính từ

  tối đa, tột độ

 • maximal

  cực đại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • maximal

  the greatest or most complete or best possible

  maximal expansion

  maximum pressure

  Synonyms: maximum

  Antonyms: minimal, minimum