mastery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mastery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mastery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mastery.

Từ điển Anh Việt

 • mastery

  /'mɑ:stəri/

  * danh từ

  quyền lực, quyền làm chủ

  ưu thế, thế hơn, thế thắng lợi

  to get (gain, obtain) the mastery of: hơn, chiếm thế hơn, thắng thế

  sự tinh thông, sự nắm vững, sự sử dụng thành thạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mastery

  the act of mastering or subordinating someone

  Synonyms: subordination

  Similar:

  command: great skillfulness and knowledge of some subject or activity

  a good command of French

  Synonyms: control

  domination: power to dominate or defeat

  mastery of the seas

  Synonyms: supremacy