masquer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

masquer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm masquer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của masquer.

Từ điển Anh Việt

  • masquer

    * danh từ

    như masker

Từ điển Anh Anh - Wordnet