marquis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marquis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marquis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marquis.

Từ điển Anh Việt

  • marquis

    /mɑ:'kwis/ (marquess) /'mɑ:kwis/

    * danh từ

    hầu tước

Từ điển Anh Anh - Wordnet