marquises nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marquises nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marquises giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marquises.

Từ điển Anh Việt

  • marquises

    số nhiều của marquis