manufacturer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

manufacturer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm manufacturer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của manufacturer.

Từ điển Anh Việt

 • manufacturer

  /,mænju'fæktʃərə/

  * danh từ

  người chế tạo, người sản xuất

  nhà công nghiệp; chủ xí nghiệp, chủ xưởng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • manufacturer

  * kinh tế

  chủ xí nghiệp

  chủ xưởng

  người sản xuất

  nhà chế tạo

  nhà công nghiệp

  nhà sản xuất

  * kỹ thuật

  hãng sản xuất

  người sản xuất

  nhà sản xuất

  cơ khí & công trình:

  người chế tạo

  nhà chế tạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet