managing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

managing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm managing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của managing.

Từ điển Anh Việt

 • managing

  /,mænidʤiɳ/

  * tính từ

  trông nom, quản lý

  khéo trông nom, quản lý giỏi, kinh doanh giỏi

  cẩn thận, tiết kiệm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • managing

  * kinh tế

  chủ quản

  chuyên về kinh doanh

  quản lý