maladroitness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maladroitness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maladroitness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maladroitness.

Từ điển Anh Việt

  • maladroitness

    /'mælə'drɔitnis/

    * danh từ

    sự vụng về

Từ điển Anh Anh - Wordnet