lupinus arboreus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lupinus arboreus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lupinus arboreus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lupinus arboreus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lupinus arboreus

    Similar:

    tree lupine: evergreen shrub of the Pacific coast of the United States having showy yellow or blue flowers; naturalized in Australia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).