link transfer (lt) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

link transfer (lt) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm link transfer (lt) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của link transfer (lt).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • link transfer (lt)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chuyển tín hiệu kết nối