legally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

legally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm legally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của legally.

Từ điển Anh Việt

 • legally

  * phó từ

  về phương diện pháp lý

  hợp pháp, đúng pháp luật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • legally

  by law; conforming to the law

  we are lawfully wedded now

  Synonyms: lawfully, de jure

  Antonyms: unlawfully

  in a legal manner

  he acted legally