lacy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lacy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lacy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lacy.

Từ điển Anh Việt

  • lacy

    /'leisi/

    * tính từ

    giống như ren

    làm bằng ren, làm bằng dải thêu

Từ điển Anh Anh - Wordnet