labeling machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

labeling machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm labeling machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của labeling machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • labeling machine

  * kinh tế

  máy dán nhãn

  * kỹ thuật

  máy dán nhãn

  máy tạo đai nhãn