katherine cornell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

katherine cornell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm katherine cornell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của katherine cornell.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • katherine cornell

    Similar:

    cornell: United States actress noted for her performances in Broadway plays (1893-1974)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).