katherine anne porter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

katherine anne porter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm katherine anne porter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của katherine anne porter.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • katherine anne porter

    Similar:

    porter: United States writer of novels and short stories (1890-1980)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).