ivy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ivy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ivy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ivy.

Từ điển Anh Việt

  • ivy

    /'aivi/

    * danh từ

    (thực vật học) dây thường xuân

Từ điển Anh Anh - Wordnet