ivy vine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ivy vine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ivy vine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ivy vine.

Từ điển Anh Việt

  • ivy vine

    /'aivi'vain/

    * danh từ

    (thực vật học) cây nho đà