island ban nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

island ban nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm island ban giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của island ban.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • island ban

    * kinh tế

    quảng cáo nửa trang