investigation for bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investigation for bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investigation for bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investigation for bridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • investigation for bridge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khảo sát cầu