interpolate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interpolate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interpolate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interpolate.

Từ điển Anh Việt

 • interpolate

  /in'tə:pouleit/

  * ngoại động từ

  tự ý thêm từ vào (một văn kiện...); tự ý thêm (từ) vào một văn kiện...

  (toán học) nội suy

  * nội động từ

  tự ý thêm từ vào một văn kiện

 • interpolate

  nội suy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • interpolate

  estimate the value of

  Synonyms: extrapolate

  insert words into texts, often falsifying it thereby

  Synonyms: alter, falsify