insulator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insulator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insulator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insulator.

Từ điển Anh Việt

 • insulator

  /'insjuleitə/

  * danh từ

  người cô lập, người cách ly

  (vật lý) cái cách điện, chất cách ly

  procecalin insulator: cái cách điện bằng sứ

  a sound insulator: chất cách âm

 • insulator

  (vật lí) cái cách điện, chất cách ly

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • insulator

  * kỹ thuật

  bầu

  bầu cách điện

  chất cách nhiệt

  lớp cách điện

  lớp cách ly

  lớp cách nhiệt

  người cô lập

  sứ

  sứ cách điện

  tấm cách ly

  vật cách điện

  vật liệu cách điện

  vật liệu cách nhiệt

  xây dựng:

  bộ phận cách điện

  cái cách ly

  vật cách nhiệt

  điện lạnh:

  dụng cụ cách điện

  y học:

  vật cách điện, chất cách điện

Từ điển Anh Anh - Wordnet