infrared temperature sounder (irts) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infrared temperature sounder (irts) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infrared temperature sounder (irts) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infrared temperature sounder (irts).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • infrared temperature sounder (irts)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ dò nhiệt độ bằng tia hồng ngoại