infrared space observatory (iso) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infrared space observatory (iso) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infrared space observatory (iso) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infrared space observatory (iso).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • infrared space observatory (iso)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đài quan sát vũ trụ bằng tia hồng ngoại