inflectional suffix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inflectional suffix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inflectional suffix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inflectional suffix.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • inflectional suffix

    Similar:

    inflectional ending: an inflection that is added at the end of a root word

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).