incredibly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

incredibly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incredibly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incredibly.

Từ điển Anh Việt

  • incredibly

    * phó từ

    khó tin nổi, đáng kinh ngạc, đến nỗi không ngờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet