fabulously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fabulously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fabulously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fabulously.

Từ điển Anh Việt

  • fabulously

    * phó từ

    thần thoại, bịa đặt, hoang đường

    ngoa ngoắt, khó tin, không thể tưởng tượng được

Từ điển Anh Anh - Wordnet