impoverishment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impoverishment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impoverishment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impoverishment.

Từ điển Anh Việt

 • impoverishment

  /im'pɔvəriʃmənt/

  * danh từ

  sự bần cùng hoá, sự làm nghèo khổ

  sự kiệt quệ

  sự mất công dụng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • impoverishment

  * kinh tế

  bần cùng

  sự nghèo nàn

  * kỹ thuật

  sự làm nghèo

  vật lý:

  sự làm nghèo (quặng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet