imperil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imperil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imperil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imperil.

Từ điển Anh Việt

  • imperil

    /im'peril/

    * ngoại động từ

    đẩy vào tình trạng hiểm nghèo, làm nguy hiểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet