idling conditions nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idling conditions nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idling conditions giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idling conditions.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • idling conditions

  * kỹ thuật

  trạng thái không hoạt động

  điện lạnh:

  chế độ chạy không

  chế độ để không