horrible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

horrible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm horrible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của horrible.

Từ điển Anh Việt

 • horrible

  /'hɔrəbl/

  * tính từ

  kinh khủng, kinh khiếp

  horrible cruelty: sự tàn ác khủng khiếp

  kinh tởm, xấu xa

  (thông tục) đáng ghét; hết sức khó chịu; quá lắm

  horrible weather: thời tiết hết sức khó chịu

  horrible noise: tiếng ồn ào qua lắm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • horrible

  * kỹ thuật

  khủng khiếp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • horrible

  Similar:

  atrocious: provoking horror

  an atrocious automobile accident

  a frightful crime of decapitation

  an alarming, even horrifying, picture

  war is beyond all words horrible"- Winston Churchill

  an ugly wound

  Synonyms: frightful, horrifying, ugly