hipped nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hipped nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hipped giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hipped.

Từ điển Anh Việt

 • hipped

  /hipt/

  * tính từ

  có hông ((thường) dùng ở từ ghép)

  broad hipped: có hông rộng

  (kiến trúc) có mép bờ

  hipped roof: mái có mép bờ

  * tính từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục)

  u buồn, u uất, phiền muộn, chán nản

  (+ on) bị ám ảnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hipped

  having hips; or having hips as specified (usually in combination)

  broad-hipped

  Antonyms: hipless

  (of a roof) sloping on all sides

  a hipped roof has sloping ends rather than gables

  Antonyms: gabled