hexagon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexagon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexagon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexagon.

Từ điển Anh Việt

 • hexagon

  /'heksægən/

  * danh từ

  (toán học) hình sáu cạnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • hexagon

  * kinh tế

  hình lục giác

  * kỹ thuật

  hình lục giác

  hình sáu cạnh

  hình sáu góc

  xây dựng:

  hình 6 cạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hexagon

  a six-sided polygon