gymnast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gymnast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gymnast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gymnast.

Từ điển Anh Việt

  • gymnast

    /'dʤimnæst/

    * danh từ

    vận động viên thể dục; huấn luyện viên thể dục; chuyên viên thể dục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gymnast

    an athlete who is skilled in gymnastics