gymnastically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gymnastically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gymnastically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gymnastically.

Từ điển Anh Việt

  • gymnastically

    xem gymnastic