guillotine shear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

guillotine shear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm guillotine shear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của guillotine shear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • guillotine shear

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dụng cụ xén