greater new york nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

greater new york nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm greater new york giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của greater new york.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • greater new york

    Similar:

    new york: the largest city in New York State and in the United States; located in southeastern New York at the mouth of the Hudson river; a major financial and cultural center

    Synonyms: New York City

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).