greater antilles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

greater antilles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm greater antilles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của greater antilles.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • greater antilles

    a group of islands in the western West Indies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).