graded earth road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graded earth road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graded earth road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graded earth road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • graded earth road

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đường đất bằng phẳng

  đường đất tạo biên

  đường đất tạo viền