goat's rue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goat's rue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goat's rue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goat's rue.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • goat's rue

  tall bushy European perennial grown for its pinnate foliage and slender spikes of blue flowers; sometimes used medicinally

  Synonyms: goat rue, Galega officinalis

  Similar:

  catgut: perennial subshrub of eastern North America having downy leaves yellowish and rose flowers and; source of rotenone

  Synonyms: wild sweet pea, Tephrosia virginiana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).