go-ahead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go-ahead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go-ahead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go-ahead.

Từ điển Anh Việt

 • go-ahead

  /'gouəhed/

  * tính từ

  dám nghĩ, dám làm, tháo vát; hăng hái, tích cực

  * danh từ

  tín hiệu xuất phát

  sự tiến bộ, sự tiến tới

  người dám nghĩ dám làm, người tháo vát; người hăng hái tích cực

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • go-ahead

  * kinh tế

  có chí tiến thủ

  năng động

Từ điển Anh Anh - Wordnet