giacomo puccini nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giacomo puccini nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giacomo puccini giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giacomo puccini.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • giacomo puccini

    Similar:

    puccini: Italian operatic composer noted for the dramatic realism of his operas (1858-1924)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).