giacomo della chiesa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giacomo della chiesa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giacomo della chiesa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giacomo della chiesa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • giacomo della chiesa

    Similar:

    benedict xv: pope who founded the Vatican service for prisoners of war during World War I (1854-1922)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).