giacomo meyerbeer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giacomo meyerbeer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giacomo meyerbeer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giacomo meyerbeer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • giacomo meyerbeer

    Similar:

    meyerbeer: German composer of operas in a style that influenced Richard Wagner (1791-1864)

    Synonyms: Jakob Liebmann Beer

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).