gestate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gestate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gestate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gestate.

Từ điển Anh Việt

 • gestate

  * ngoại động từ

  có mang

  làm phát triển

  * tính từ

  mang thai

Từ điển Anh Anh - Wordnet