galilean transformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galilean transformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galilean transformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galilean transformation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • galilean transformation

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  phép biến đổi galileo

  điện lạnh:

  phép biến đổi Galilei