furl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

furl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm furl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của furl.

Từ điển Anh Việt

 • furl

  /fə:l/

  * ngoại động từ

  cuộn, cụp, xếp lại (cờ, ô & buồm...)

  từ bỏ (hy vọng...)

  * nội động từ

  cuộn lại, cụp lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • furl

  Similar:

  roll up: form into a cylinder by rolling

  Roll up the cloth