filtering centrifuge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filtering centrifuge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filtering centrifuge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filtering centrifuge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • filtering centrifuge

  * kinh tế

  máy ly tâm học

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  máy ly tâm lọc